Χρήση Η/Υ
ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ
Ειδικότητα: Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου
1ο εξάμηνο σπουδών

Διδάσκων: Γεώργιος Π. Παυλίδης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ...
Η πληροφορική αποτελεί σήμερα ένα μεγάλο εικονικό εργαστήριο πειραμάτων. Στο "σύμπαν" αυτό όλα τρέχουν γρήγορα και οδηγούν πολλές φορές σε σταθμούς που δεν ήταν εξαρχής στόχοι. Λόγω της μικροσκοπικής φύσης του (έναντι της μακροσκοπικής φύσης της πραγματικότητάς μας) αλλά και της εν γένει αυτοοργανούμενης και εξελικτικής ικανότητάς του, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχουμε εν τέλει κατασκευάσει έναν καθρέπτη μέσα στον καθρέπτη (της δικής μας πραγματικότητας).
Ενδέχεται η τελείωση της πληροφορικής να έρθει όταν καταφέρει να οδηγήσει στην κατασκευή ενός μικρόκοσμου με "αυτογνωσία" και "βούληση", μια "αυθύπαρκτη" εικονική πραγματικότητα. Έναν κόσμο που θα πιστεύει στην ύπαρξή του, κόσμο, ίσως και προσωποποιημένο. Έτσι, σαφώς η πληροφορική δεν αντικατοπτρίζει πάντοτε σημερινές ανάγκες, ενώ, ως πειραματικό εργαλείο, είναι σημαντικότατης σπουδαιότητας.
Από την άλλη, ο Η/Υ είναι το "απόλυτο" υπολογιστικό εργαλείο που "προσωποποιεί" τη λύση μαθηματικών προβλημάτων και, ως τέτοιο, είναι πάντοτε βασιζόμενο στα μαθηματικά και στις ανάγκες που γεννά η πληροφορική. Όσο δε για την "μη-ανθρωποκεντρική προσέγγιση της ανθρώπινης νοημοσύνης", θα μπορούσαμε να αντιτάξουμε ότι ίσως μιλούμε στην πραγματικότητα για ένα σύστημα "ανταλλαγών", όπου η ανθρώπινη νοημοσύνη αλληλεπιδρά με την τεχνητή νοημοσύνη που κατασκευάζει, οδηγώντας και τις δύο στη μάθηση και την εξέλιξη. Πολλές φορές οι εφαρμογές στον "τεχνικό" κόσμο, δίνοντας διαφορετικά αποτελέσματα από τα αναμενόμενα, ανοίγουν νέους δρόμους κατανόησης τους τρόπου σκέψης στον "φυσικό" κόσμο.
Όλα βέβαια κάτω από το απόλυτο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης... Υπάρχει άλλωστε εμφανέστερο μήνυμα, στο σύμπαν που αντιλαμβανόμαστε, από αυτό της διαρκούς εξέλιξης για την κατάκτησης της απόλυτης αυτογνωσίας; Μήπως είμαστε και εμείς ένας καθρέπτης απέναντι από τον καθρέπτη που κατασκευάζουμε και απλά βλέπουμε τον εαυτό μας και τον αντιγράφουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: